IZLETI EVROPA

SHOPPING

EVROPSKI GRADOVI

aranžmani bus
aranžmani bus

SEVERNA ITALIJA Venecija - Padova - Vićenca 1 noćenje

SEVERNA ITALIJA Trst - Palmanova - Venecija - Verona - Padova 2 noćenja

TRST 2 noćenja

aranžmani bus
aranžmani bus

KRAKOV 2 noćenja

aranžmani bus

TEMIŠVAR 1 noćenje

aranžmani bus

LETO 2020.

  Grčka ponuda aranžmana

  Turska ponuda aranžmana

LETO 2021.

 

Poštovani putnici,

Nudimo Vam mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji sa osiguranom sumom i do 30000 evra za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji (uz obaveznu dostavljenu kopiju prijave poravka u Republici Srbiji).

Prilikom planiranja puta ili izleta u inostranstvo poželjno je zaključiti polisu Putnog osiguranja koje štiti osiguranike od nepredviđenih neprijatnosti, nezgoda ili bolesti.

Putno osiguranje sa asistencijom predstavlja sveobuhvatnu zaštitu u slučaju bolesti ili nesreće. Uz finansijsku sigurnost u okviru ugovorene osiguravajuće sume za pokriće troškova u slučaju hitnog lečenja i transportnih troškova usled bolesti ili nesrećnog slučaja.

Osiguravajuće pokriće obuhvata pružanje putnih i pravnih usluga, troškove nužnog medicinskog tretmana kao i troškove prevoza zbog nepredviđene bolesti ili njenih posledica, koja je počela ili nastala na putu ili boravku u inostranstvu.

Premija osiguranja se plaća prilikom ugovaranja osiguranja jednokratno i unapred – pre putovanja u inostranstvo.

U našoj poslovnici možete kupiti individualnu, grupnu (prilikom uplate aranžmana) ili porodičnu polisu.

Za detaljnije informacije o cenama polisa nam se obratite.

PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OVU VRSTU OSIGURANJA

Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva Vaša putovanja jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.