Ponedeljak – Petak 09:00 – 19:30h
Subota 10:00 – 15:00h
Balkanska 28, Beograd
 office@travellino.rs
  +381 11 26 45 624
  +381 11 36 29 171

KORAK PO KORAK PUTEVIMA SRPSKIH RATNIKA


KOSTURNICA LAZAREVAC - MANASTIR MORAVCI - TAKOVO - EKO SELO KOŠTUNIĆI 


28.09. 


cenovnik br. 2 od 01.07.2019.


Kolubarska bitka nije samo najveća saveznička pobeda ostvarena tokom 1914. godine, već je i udžbenički primer veštog strategijskog delovanja malobrojnije i slabije opremljene oružane sile, koja je iz defanzive uspela da tok borbe preusmeri u brzu i iznenadnu ofanzivnu akciju. Taktika koju je primenio general Živojin Mišić, nakon pobede na Kolubari odlikovan činom vojvode, predstavlja jedinstven primer vojno - strategijskog preokreta koji je bezmalo poraženoj vojsci doneo najznačajniju pobedu u Prvom svetskom ratu.

Posle propasti Prvog srpskog ustanka, srpski narod se našao u još lošijem položaju. Srpske starešine su se okupile u Takovu, 23. aprila 1815. (na praznik Cveti), i odlučile da podignu drugi ustanak protiv Turaka, koji je, u suštini, bio nastavak Prvog srpskog ustanka. Za vođu je izabran knjaz Miloš Obrenović, koji je tada izrekao čuvenu rečenicu: „Evo mene, evo vas – eto rata Turcima!”

 
PROGRAM PUTOVANJA

Polazak iz Beograda oko 8h (tačno mesto i vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje - organizator šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska, ukoliko ne dobijete poruku dan pred putovanje do 14h obavezno kontaktirajte agenciju). Vožnja ka Lazarevcu. U panorami grada skladom i lepotom dominira crkva Svetog Dimitrija, podignuta na uzvišenju iznad samog gradskog jezgra. U njenoj kripti su pohranjene kosti više desetina hiljada srpskih i austrougarskih vojnika, nastradalnih u Kolubarskoj bici, najvećoj i najznačajnijoj u I svetskom ratu. Osim što je bila najveći vojni trijumf u novijoj istoriji, ova bitka je ogledalo beskrajnog rodoljublja i plemenitosti srpskog naroda. Spomen – kosturnica je jedinstven primer humanosti jednog naroda, koji sa svojim poginulim vojnicima sahranjuje i neprijateljske uz jednake počasti. Nastavak putovanja Ibarskom magistralom. Dolazak do manastira Moravci, koji se nalazi 2 km od Ljiga. Poseta manastiru. Manastir je, po predanju, podignut u XIII veku u doba Nemanjića. Kao ktitor se pominje Uroš I, srpski kralj. Krajem XVIII veka manastir je obnovio iguman Hadži Đera čiji se grob ovde i nalazi. Po predanju, u manstirsku crkvu su uzidane mošti Svetog Apostola Tome, koje je Hadži Đera doneo pri poseti Hristovom grobu u Jerusalimu. Nakon obilaska manastira, put dalje vodi ka Takovu. Takovo je poznato po II srpskom ustanku koji je podigao Miloš Obrenović 1815. godine. Ustanici su se okupili pod hrastom ispred crkve, a po narodnom verovanju u hrastu boravi gromovnik, pa se to sveto drvo i naziva grm. Mogućnost fakultativne posete muzeju II srpskog ustanka. Poseta Savincu, mestu u kome je knez Miloš Obrenović podigao svoju prvu zadužbinu – crkvu u kojoj danas počiva Mina Karadžić, poznata slikarka i ćerka Vuka Stefanovića Karadžića. Odlazak do eko sela Koštunići. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U kasnim popodnevnim časovima polazak za Beograd. Dolazak na mesto polaska u večernjim časovima zavisno od uslova na putu. Kraj programa.


CENA ARANŽMANA:  1990,00 din  sniženo  1290,00 din

deca do 12 godina 1000,00 dinCENA ARANŽMANA OBUHVATA

•prevoz autobusom turističke klase (od 16 - 87 mesta) na navedenoj relaciji / mesta se određuju prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju

•obilaske prema programu
•usluge vodiča / predstavnika agencije tokom putovanja
•troškove ogranizacije putovanja

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

•individualne troškove – nepomenute usluge

•ulaznicu za muzej u Takovu 200,00 din

Ulaznice se plaćaju vodiču u autobusu. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.


NAČIN PLAĆANJA

•dinarski, 30% prilikom rezervacije, ostatak isplaćeno 7 dana pred put

•platnim karticama VISA, DINA, MAESTRO, MASTER CARD, AMERICAN EXPRES

PREMA ZAKONU O TURIZMU, ČLAN 79, ZA JEDNODNEVNE IZLETI (PUTOVANJA KRAĆA OD 24h), NIJE OBEZBEĐENA ZAŠTITA U POGLEDU GARANCIJE PUTOVANJA 


PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 70 PUTNIKA

U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE PET DANA PRE POČETKA PUTOVANJA 

AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO DA REALIZUJE PREVOZ UZ KOREKCIJU CENE ILI U SARADNJI SA DRUGOM AGENCIJOM

AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO KOREKCIJE CENA U SLUČAJU PROMENA NA DEVIZNOM TRŽIŠTU

AGENCIJA NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJE O PROGRAMU PUTOVANJA

ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO PROMENE REDOSLEDA POJEDINIH SADRŽAJA U PROGRAMU

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE TRAVELLINO

POSEBNE NAPOMENE SU SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA 

ORGANIZATOR PUTOVANJA TURISTIČKA AGENCIJA TRAVELLINO, LICENCA OTP 26/2010

šifra programa: SRB – KK


POSEBNE NAPOMENE 

•Prva promena po već zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata…), agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1000 dinara po ugovoru.

•Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima… Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli. 

•Putnik je dužan da prilikom potpisivanja ugovora dostavi organizatoru putovanja sve tražene podatke, uključujući i broj isprave sa kojom se prelazi granica. Ukoliko prilikom potpisivanja ugovora nije dostavio traženi podatak, rok za dostavu je 48 sati.

•Ukoliko putnici izvrše doplatu za dodatno sedište u autobusu, nemaju prava na refundiranje novca nakon putovanja ukoliko u autobusu ostane još slobodnih mesta.

•Dan pred polazak organizator putovanja šalje obaveštenje sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku obavezno kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.

•Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4h vožnje na usputnim stajalištima, u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

•Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo jer ni prevoznik ni hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

•Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

•Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je jedan kofer i jedan komad ručnog prtljaga.

•Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...).

•Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.

•Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).

•Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.

•Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.

•Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

•Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.

•Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

•Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su započele plaćanje ili uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.