Ponedeljak – Petak 09:00 – 19:30h
Subota 10:00 – 15:00h
Balkanska 28, Beograd
 office@travellino.rs
  +381 11 26 45 624
  +381 11 36 29 171

KRSTARENJE

DELTOM DUNAVA


4 noćenja / autobusom


Delta Dunava je druga po veličini delta u Evropi, nakon Delte Volge, ali je najočuvanija. Delta Dunava je pravi rajski vrt prepun, reka, rečica, bara, močvara, jezera, laguna, zaliva, raskošne flore i faune i puno šaša. Delta je rezervat prirode, dom brojnih vrsta ptica. Preko 40 vrsta riba živi u delti te se oko 50 % ulova ribe obavlja na području delte. U krajoliku još prevladava trska kao i brojne vetrenjače. U delti živi tek oko 20 000 ljudi pa nema većih naselja.    

 
PROGRAM PUTOVANJA:

1. DAN        NOVI SAD / BEOGRAD

Polazak oko 19h iz Novog Sada (ispred železničke stanice), a oko 21h iz Beograda sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice (tačno vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje - organizator šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska, ukoliko ne dobijete poruku dan pred putovanje obavezno kontaktirajte agenciju). Putovanje Đerdapskom klisurom. 

2. DAN        BUKUREŠT

Nastavak putovanja: Drobeta Turnu Severin - Krajova - Bukurešt. Pre podne dolazak u Bukurešt, glavni grad Rumunije, koji nosi epitet „mali Pariz“. Panoramsko razgledanje grada: Trijumfalna kapija, Palata Parlamenta (po površini druga građevina sveta)... Smeštaj u hotel. Odmor. Kratka šetnja najužim centrom Bukurešta u kojem se nalaze Rumunski ateneum, bivša Kraljevska palata, Centralna univerzitetska biblioteka, zdanje Senata, crkva Kreculesku… Poseta Patrijaršiji. Slobodno vreme. Noćenje.

3. DAN        TULĆA       

Doručak. Nastavak putovanja. Posle podne dolazak u Tulću, grad na „predvorju“ delte Dunava, poznat još u vreme Aleksandra Makedonskog. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Večera. Noćenje.

4. DAN        PLOVIDBA RUKAVCIMA I JEZERIMA DELTE DUNAVA

Doručak. Ukrcavanje na brod. Plovidba rukavcima i jezerima delte Dunava: Crisan - ribarsko selo Mila 23 - jezero Nebunu. Ručak i večera na brodu.  Povratak u Tulću. Noćenje.

5. DAN        PLOVIDBA DELTOM DUNAVA – MANASTIR SAON 

Doručak. Odlazak u deltu Dunava, najlepšu deltu Evrope i jednu od najlepših delta sveta. Delta Dunava, sa svoja tri rukavca Kilijom, Sulinom i Svetim Đorđem i sistemom jezera Razim – Sinoe, zauzima površinu od 5165 km2 od čega 84% pripada Rumuniji. Delta, koja inače ima status prirodnog rezervata, predstavlja pravu prirodnu laboratoriju sa brojnim retkim biljnim i životinjskim vrstama (oko 275 vrsta ptica). Nakon plovidbe odlazak autobusom do manastira Saon. Poseta manastiru. Povratak u Tulću. Slobodno vreme. Večera. Noćenje.

6. DAN        KONSTANCA - MAMAJA

Doručak. Napuštanje hotela i odlazak iz Tulće. Dolazak u Konstancu, najveću luku na Crnom moru (takođe poznato letovalište), inače nekadašnju grčku koloniju Tomis. Razgledanje grada: spomenik rimskom pesniku Ovidiju (koji je ovde bio u egzilu), džamija, kazino... Dolazak u Mamaju, najpoznatije letovalište na rumunskoj crnomorskoj obali (i najpoznatiji turistički centar Rumunije uopšte). Slobodno vreme u Mamaji. Uveče polazak za Srbiju. Ruta: Bukurešt - Drobeta Turnu Severin...

7. DAN        BEOGRAD / NOVI SAD

Nastavak putovanja kroz Đerdapsku klisuru. Povratak u Beograd i Novi Sad do 12h. Kraj programa


TERMIN PUTOVANJA

CENA ARANŽMANA

SPECIJALNA CENA

29.07 – 04.08.2019.

300 evra

290 evra do 01.03.

SVI IZLETI URAČUNATI U CENU ARANŽMANA

deca do 4 godine besplatno

deca do 4 - 12 godina ostvaruju popust 30% od cene aranžmana u zajedničkom ležaju

treća odrasla osoba u 1/2 + 1 sobi (dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajom) ostvaruje popust 40 evra

doplata za jednokrevetnu sobu 60 evra 

 
CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

•prevoz autobusom turističke klase (od 16 - 87 mesta) na navedenoj relaciji / mesta se određuju prema datumu uplate

•smeštaj u hotelu Rin Central 4* u Bukureštu ili nekom drugom iste kategorizacije (po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 sobama na bazi 1 noćenja sa doručkom (švedski sto) i u hotelu Europolis*** (www.europolis.ro/) u Tulći na bazi 3 noćenja sa ishranom prema programu (doručak - švedski sto, ručak i večera u Tulći - kontinentalni obrok. TAČNI NAZIVI HOTELA BIĆE OBJAVLJENI 15 DANA PRE POLASKA NA PUT

•taksu za boravak u Nacionalnom parku

•plovidbu brodovima po delti Dunava

•razgledanje Bukurešta i Konstance

•usluge turističkog vodiča / pratioca agencije organizatora


CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

•putno zdravstveno osiguranje (do 17 god 540 din, do 69 god 770 din, od 70 do 83 godine 1620 din)

•individualne troškove – nepomenute usluge

•staničnu uslugu 50,00 din za polaske iz Beograda, plaća se u agenciji


NAČIN PLAĆANJA:

•dinarski po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate za efektivu, 30% prilikom rezervacije, ostatak isplaćeno 7 dana pred put 

•platnim karticama VISA, DINA, MAESTRO, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS

•na rate čekovima, 40% avans, poslednja rata 2 meseca posle putovanja, realizacija 10. ili 20. u mesecu

•avans 30%, ostatak odloženo - do 3 mesečne rate kreditnim karticama BANCA INTESA – VISA, MASTER CARD I AMERICAN EXPRESS  


OPIS SMEŠTAJA

Hotel RIN CENTRAL 4* nalazi se nedaleko od centra Bukurešta. Hotel poseduje dvokrevetne sobe. Svaka soba ima TUŠ/WC, klima uređaj...

Hotel EUROPOLIS 3* nalazi se u samom centru Tulće (5 minuta udaljen od centralnog trga). Sobe su dvokrevetne. Svaka soba poseduje TUŠ / WC, klima - uređaj, većina poseduje terasu…


NAPOMENE:

Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.

Međunarodno putno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. 


CENA JE FORMIRANA NA BAZI 40 PUTNIKA.

U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA, AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO DA ODGODI ILI OTKAŽE PUTOVANJE, O ČEMU ĆE PUTNIKE OBAVESTITI NAJMANJE 5 DANA PRE POLASKA

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE I SVE OSTALE ODREDBE OPŠTIH USLOVA PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE „KARPATI“, licenca OTP br. 426/2010

Cenovnik br. 1 od 04.01.2019.

POSREDNIK U PRODAJI TA TRAVELLINO OTP 26/2010